РГХ
 
+996 (312) 59-21-33
 
 
 
 

ЖЧК "TCS" -

ЖЧК "ТСS" Кыргызстанда Моторола жана башка дуйнолук ондуруучулордун радиостанциалырын жана радиожабдууларын жабдып турат. Биз проект тештируу, жеткируужана ар турдуу татаал радиожабдууларды жана радиосистемаларды эксплуатацияга киргизуу боюнча эң мыкты адистербиз.

Бизде ар кандай кардар топтор  учун ишениктүү чечимдер бар. Биз жеткирүүдө сиздин талабыныз боюнча радиожабдууларды орнотуу эсебин дана тандоо жүргүзөбүз.

  • b4
  • b3
  • b2
  • b1
 

 

mr 2013

Башкы Маалымат
Маалымат

Создание сети радиосвязи. Действия.

1. Жыштык тандоо

Кыргызстандын аймагында өндүрүштүкжылып туруучу радиобайланыш сетин уюштуруу үчүн төмөнкү жыштык диапазондору бөлүнгөн:

Диапазону, МГц Белгиси
136-174 VHF
400-512 UHF

2. Базалык радиостанцияларды же ретрансляторлорду орнотууга жер тандоо

Радиобайланыштын узактыгы параметрлердин санынын көптүгүнөн көз каранды( колдонулуучу жыштык диапазону, аймактын рельефи, антеннанын орнотуу бийиктиги, электромагнттик кырдаал, жана б.у.с.) жана бир гана эксперименталдык жол менен так аныкталат.

VHF Диапазону (146-174МГц) – эң универсалдуу диапазондордун бири. Бирок, бул диапозондо горизонталдык жайылуу жетишсиз жана радиобайланыштын узактыгын чоңойтуу үчүн бийигирээк антенна орнотуу бийиктигин талап кылат.

Портативдик станциялар ачык аймакта жетишээрлик ийгиликтүү иштейт, бирок шаар курулуштарынын шартында кайра чагылдыруу болбогондуктан байланыш сапаты кескин түрдө ылдый тушөт. Орнотулган базалык антенналардын эффективтүүлүгүн жогорулатуу үчүн кабелдердин узундугун минимизациялоо жана максималдуу түрдө орнотуу бийиктигин жогорулатуу кажет.

UHF Диапазону (400-174МГц) – “шаар үчүн” деп эсептелет жана шаар курулуштарынын шартында өзүнүн эң мыкты касиеттерин көрсөтө алат. Чоң эмес аралыктагы(мисалы: шаар ичинде) туруктуу байланыш керек болгон учурда бул дапазон эн эле оптималдуу. Жадагалса, портатвивдик радиостанцияларды колдонгон учурда да туруктуу байланыш менен камсыз кылып берет. Ачык аймак үчүн UHF ыңгайсыз, себеби бул дапазондун радиотолкундары түз эмес рельефте чагылбайт жана токойлуу жерде жоголууга дуушар болот. Орнотулган базалык антенналардын эффективтүүлүгүн жогорулатуу үчүн кабелдердин узундугун минимизациялоо жана максималдуу түрдө орнотуу бийиктигин жогорулатуу кажет.

Радиобайланыш узундугун жалпылаштырылган маанилери сүрөт 1.де чагылдырылган.

'Радиовнимание' - Ориентировочные значения дальности радиосвязи

 

3. Радиостанциаларды эксплуатациялоо үчүн уруксат алуу.

Радиостанцияларды регистрациялоо РЭС(ВЧУ) ээсинин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик байланыш агенствосуна жазуу түрүндөгү арызынын жана арызга тиешелүү документтердин (документтер пакетив) негизинде жүргузүлөт.

Пакет төмөнкү документтерд камтуусу керек:

- арыз формасы (арыз);
- арыз берүүчүнүн юридикалык статусун көрсөткөн документтин көчүрмөсү;
- эксплуатация-техникалык маалымат картасы (ЭТМК);
- аянт макулдугунун картасы (АМК);
- жылып турма станциялардын эксплуатация-техникалык маалымат картасы (ЖТСЭТМК);
- радиоэлектрондук каражатка техникалык документация;
- Кыргыз респуликасынын атайын дайындалган органы  тарабынан берилүүчү РЭС (Райондук электро-желелер) жана ВЧУга (Жокорку Жыштыктагы Курулуштар) ылайык сертификаттын көчүрмөсү.

Биздин байланыш телефондого чалуу менен «TCS» ЖЧК адистеринен радиостанцияларды жана радиожабдууларды сатып алуу жана регистрациялоо боюнча баардык суроолоруңуздарга жооп ала аласыз.

 

MotorolaНовинка

Моторола

 

 
 
 
 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары

Л. Толстой көчөсү, 2Г үйү, офис 4

Телефон: +996 312 59-21-33

Факс: +996 312 59-21-33

Электрондук адреси: tcs_kg@mail.ru

© 2014 ОсОО «TCS»

Компаниянын кызматкерлери Моторола, Vertex, Кодан, Барретт, Харрис ж.б.

жабдууларын тейлөө жана инсталляция боюнча расмий татыкталган адистер

болуп эсептелинет. Биздин адистер ар кандай татаалдыктагы радиобайланыш

системасын проектирлөө жана окутуу жүргүзүшөт.