РГХ
 
+996 (312) 59-21-33
 
 
 
 

ЖЧК "TCS" -

ЖЧК "ТСS" Кыргызстанда Моторола жана башка дуйнолук ондуруучулордун радиостанциалырын жана радиожабдууларын жабдып турат. Биз проект тештируу, жеткируужана ар турдуу татаал радиожабдууларды жана радиосистемаларды эксплуатацияга киргизуу боюнча эң мыкты адистербиз.

Бизде ар кандай кардар топтор  учун ишениктүү чечимдер бар. Биз жеткирүүдө сиздин талабыныз боюнча радиожабдууларды орнотуу эсебин дана тандоо жүргүзөбүз.

  • b4
  • b3
  • b2
  • b1
 

 

mr 2013

Башкы Моторола Аксессуары
Аксессуары

Motorola  сиз Мотороланын бардык радиостанцияларын абдан ыңгайлуу пайдалануу үчүн аксессуарлардын толук тизмегин: аккумуляторлорду жана заряддоо түзүлүштөрүн, түрдүү гарнитурларды, динамиктерди жана башкаларды сунуштайт. Бардык радиостанциялар алардын өндүрүмү токтогондон кийин да 10-15 жыл аралыгында тетиктер менен жабдылып турат.

 

 

Аксессуарлардын тизмесине кирген:

Аксессуарлар
- Ички тагынып жүрүүчү гарнитурлар
- Компакту гарнитурлар
- Көтөрүп жүрүүчү микрофондор
- Наушниктер

Радиостанциялардын бардык түрлөрү үчүн

Зарияддоочу түзүлүштөр

- Индивидуалдык заряддоо түзүлүшү
- Группалык заряддоо түзүлүшү
- Жол жүрүүгө ылайык автомобилдик заряддоо түзүлүштөр комплектиси

 

MotorolaЖаңылык

Моторола

 

 
 
 
 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары

Л. Толстой көчөсү, 2Г үйү, офис 4

Телефон: +996 312 59-21-33

Факс: +996 312 59-21-33

Электрондук адреси: tcs_kg@mail.ru

© 2014 ОсОО «TCS»

Компаниянын кызматкерлери Моторола, Vertex, Кодан, Барретт, Харрис ж.б.

жабдууларын тейлөө жана инсталляция боюнча расмий татыкталган адистер

болуп эсептелинет. Биздин адистер ар кандай татаалдыктагы радиобайланыш

системасын проектирлөө жана окутуу жүргүзүшөт.