РГХ
 
+996 (312) 59-21-33
 
 
 
 

ЖЧК "TCS" -

ЖЧК "ТСS" Кыргызстанда Моторола жана башка дуйнолук ондуруучулордун радиостанциалырын жана радиожабдууларын жабдып турат. Биз проект тештируу, жеткируужана ар турдуу татаал радиожабдууларды жана радиосистемаларды эксплуатацияга киргизуу боюнча эң мыкты адистербиз.

Бизде ар кандай кардар топтор  учун ишениктүү чечимдер бар. Биз жеткирүүдө сиздин талабыныз боюнча радиожабдууларды орнотуу эсебин дана тандоо жүргүзөбүз.

  • b4
  • b3
  • b2
  • b1
 

 

mr 2013

Башкы Проекттер Бишкек шаардык тез жардам
Бишкек шаардык тез жардам

 

Санариптик радиобайланыш жабдууларын жеткирүү – ретрансляторлор, мобилдик жана базалык радиостанциялар. GPS технологиясы боюнча координаталарды аныктоо үчүн программалык камсыздоо жана анариптик карта.

«TCS» ЖЧК компаниясы EPOS Health Management, Germany аркылуу  МОТОРОЛА MOTOTRBO радиобайланыш санариптик системасынын жабдууларын жеткирүүдө Бишкек шаардык тез жардам Борбордук станциясынын муктаждыгы үчүн 2012-жылы КР Саламаттыкты сактоо министрлиги жарыялаган тендерди утуп алган.

MOTOTRBO системасы бир МОТОРОЛА DR3000 ретранслятору менен режимге түшүрүлгөн. “Тез жардам” станциясы МОТОРОЛА DM3400 стационардык радиостанциялары менен жабдууланган. “тез жардам” автоунаалары GPS и бар МОТОРОЛА DM3601 мобилдик радиостанциялары менен жабдууланган.

МОТОРОЛА MOTOTRBO системасы ар кандай милдеттеги мобилдик радиобайланыш системалары үчүн жаңычасанариптик платформа болуп саналат. MOTOTRBO колдонуучуларына үндү жана транкингдик, конвенционалдык радиожелелердеги маалыматтарды жеткирип берүү боюнчажокорку денгээлдеги комплекстүү чечим сунуштайт.
МОТОРОЛА MOTOTRBOнун жокорку деңгээлдеги функционалдык жабдуулануусу жана конфигурациясынын  ийкемдүүлүгү ар түрдүү ишкана жана уюмдардын кызыкчылыктарына жараша радобайланыш системасын түзүүгө жол ачып берет.

Система жүрүү маршрутун аныктоожана тез жардам автоунааларынын GPS координатасы боюнча жайгашуусу, маалыматтарды сактоо, дипетчерлердин жана персоналдардын сүйлөшүүлөрүн жаздыруу жана статистика жүргүзүүнү ичине катыган программалык камсыздоо, Бишкек шаарынын санариптик картасы  жана,  тез жардам  Борбордук станциясынын  диспетчердик кызматын уюштуруудагы сервердик жабдуу менен жабдууланган.

Проекти ишке ашыруунун алкагында байланыш системасын иштетүү боюнча Бишкек шаарынын тез жардам Борбордук станциясынынын айдоочуларына жана кызматкерлерине окутуу иштери жүргүзүлдү.

Азыркы учурда бул истема 2015-жылга чейинки кепилдик боюнча штеп жатат.

MotorolaЖаңылык

Моторола

 

 
 
 
 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары

Л. Толстой көчөсү, 2Г үйү, офис 4

Телефон: +996 312 59-21-33

Факс: +996 312 59-21-33

Электрондук адреси: tcs_kg@mail.ru

© 2014 ОсОО «TCS»

Компаниянын кызматкерлери Моторола, Vertex, Кодан, Барретт, Харрис ж.б.

жабдууларын тейлөө жана инсталляция боюнча расмий татыкталган адистер

болуп эсептелинет. Биздин адистер ар кандай татаалдыктагы радиобайланыш

системасын проектирлөө жана окутуу жүргүзүшөт.