РГХ
 
+996 (312) 59-21-33
 
 
 
 

ЖЧК "TCS" -

ЖЧК "ТСS" Кыргызстанда Моторола жана башка дуйнолук ондуруучулордун радиостанция жана радиожабдууларын жабдып турат. Биз проект тештируу, жеткируужана ар турдуу татаал радиожабдууларды жана радиосистемаларды эксплуатацияга киргизуу боюнча эң мыкты адистербиз.

Бизде ар кандай кардар топтор  учун ишениктүү чечимдер бар. Биз жеткирүүдө сиздин талабыныз боюнча радиожабдууларды орнотуу эсебин дана тандоо жүргүзөбүз.

  • b4
  • b3
  • b2
  • b1
 
Башкы Сервис
Сервис

«TCS» ЖЧКсы MOTOROLA жана VERTEX компанияларынын официалдуу, дистрибьютери, CODAN, BARRETT жана HARRIS компанияларынын дилери жана профессионалдык радиобайланыштары каражаттарын оўдоо жана тейлөө боюнча сертификатка ээ Сервистик борборлоруна ээлик кылат.

 

Компаниянын Кызмат борбору озунун кардарларына комплекстуу техникалык колдоо (жардам) корсотот. Сиздердин, телефон аркылуу же кызматборборунан ар дайым квалификациялык консультация, кеңеш (малымат) алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз сиздерге жабдууну алганга чейин радио байланышынын системасын пландаштыруу жана оптималдуу конфигурацияны тандоо боюнча жардам көрсөтөбүз. Компаниянын Кызмат борбору радио байланыш системасы боюнча бүт жумуштарын аткарат, кайрылганадамдын (жактын) озгочо каалоолорун тактоодон баштап, долбоорлоо, оборудованиени жеткируу, орноштуруу, жайгаштыруу, профессионалдуу (кесиптуу) радио байланышынын системасын жана анын бөлөк компоненттерин колдонууга киргизүү, системаны колдоо (алыпбаруу) жана өнүктүрүүгө чейин, биргеликте кепилдик жана кепилдик мөөнөтү өткөндөн кийинки тейлөө жана оңдоо көрсөтөт. Биз MOTOROLA, VERTEX, CODAN, BARRETT, HARRIS компанияларынын иштеп чыккан санариптик жана аналогиялык радобайланышынын эң заманбап технологиясы менен иштейбиз.ОсОО «TCS» пландоого жана эскилиги жеткен жабдуулардан заманбап жабдууларга өтүүгө жардам берүүгө даяр.

Биздин Тейлөө борборубузда жабдууларды өндүрүүчүлөрдүн колунан окуган жана сертификаттары бар квалификациялуу адистер иштешет. Жабдууну тейлөө үчүн баардык керектүү баардык документация жана программалык камсыздоолор бар. Борборубуз «Hewlett-Packard», «Motorola», «Birth» сыяктуу ж.б. заманбап өлчөө приборлору менен жабдууланган.

«TCS» ЖЧК төмөнкү кызматтарды көрсөтөт:
Профессионалдык радиобайланыш жабдууларын тейлөө кызматы
Кепилдик оңдоо кызматы
Кепилдиктен кийинки оңдоо кызматы
Жабдууларды программалоо жана настройкалоо кызматы
Жабдууну демонтрациялоо кызматы
Окутуу жана консултациялык кызматы

Төмөнкүлөрдү аткарат:
Проект жана изилдөө иштери
Ширетүү жана оңдоп-түздөө жумуштары

«TCS» ЖЧК компаниясынын профессионалдуу мобилдик радиобайланыш базарындагыкөп жылдык иш тажрыйбасы жана биздин адистердин жокорку деңгээлдеги квалификациясыкыйын жана стандарт эмес иштерди аткарууга,оперативдик түрдө күзөт иштерин жургүзүүгө, эксплуатациялык көйгөйлөрдөн арылууга, керектүү техникалык маалматты жеткизүүгө жана кардарларга консултация берүүгө жол ачып берет.

 

Motorola



Жаңылык

Моторола

DP1400

 

 
 
 
 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары

Л. Толстой көчөсү, 2Г үйү, офис 4

Телефон: +996 312 59-21-33

Факс: +996 312 59-21-33

Электрондук адреси: tcs_kg@mail.ru

© 2014 ОсОО «TCS»

Компаниянын кызматкерлери Моторола, Vertex, Кодан, Барретт, Харрис ж.б.

жабдууларын тейлөө жана инсталляция боюнча расмий татыкталган адистер

болуп эсептелинет. Биздин адистер ар кандай татаалдыктагы радиобайланыш

системасын проектирлөө жана окутуу жүргүзүшөт.