РГХ
 
+996 (312) 59-21-33
 
 
 
 

ЖЧК "TCS" -

ЖЧК "ТСS" Кыргызстанда Моторола жана башка дуйнолук ондуруучулордун радиостанциалырын жана радиожабдууларын жабдып турат. Биз проект тештируу, жеткируужана ар турдуу татаал радиожабдууларды жана радиосистемаларды эксплуатацияга киргизуу боюнча эң мыкты адистербиз.

Бизде ар кандай кардар топтор  учун ишениктүү чечимдер бар. Биз жеткирүүдө сиздин талабыныз боюнча радиожабдууларды орнотуу эсебин дана тандоо жүргүзөбүз.

  • b4
  • b3
  • b2
  • b1
 

 

mr 2013

ЕККУ

 

2010-жылы ЕККУ Мотороланын жабдууларынын базасында долбоорлонгон жана байланыштын системасына коюлган, бул уюмдун авторанспорт жана персонал үчүн радиобайланыштын 120км байланышы менен камсыздай алат. Байланыштын бул системасы ретранслятордук GR500, GM160 мобилдик радиостанциялар жана алып жүрүүчү GP340 радиостанцияларынын базасында курулган. Байланыштын бул ситемасы

 

ЕККУнун персоналын радиотийиндєринин бекитилген жыштыгында топтор жана күч ведомстволору менен аракеттешүүлөрүндө коммуникация менен камсыздайт.

 

MotorolaЖаңылык

Моторола

 

 
 
 
 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары

Л. Толстой көчөсү, 2Г үйү, офис 4

Телефон: +996 312 59-21-33

Факс: +996 312 59-21-33

Электрондук адреси: tcs_kg@mail.ru

© 2014 ОсОО «TCS»

Компаниянын кызматкерлери Моторола, Vertex, Кодан, Барретт, Харрис ж.б.

жабдууларын тейлөө жана инсталляция боюнча расмий татыкталган адистер

болуп эсептелинет. Биздин адистер ар кандай татаалдыктагы радиобайланыш

системасын проектирлөө жана окутуу жүргүзүшөт.